Zriaďovacia listina SAK

My, dolupodpísaní kňazi a diakoni, sme sa slobodne rozhodli založiť Spolok adorujúcich kňazov ako súkromné združenie veriacich (porov. kán. 215, kán. 324, § 3 KKP).

Robíme tak vo vedomí, že narastajú útoky proti učeniu nášho katolíckeho náboženstva, našu vieru napádajú a často znevažujú, robia si posmech z kresťanských čností, nemajú úctu ku Kristovi, k Eucharistii, znevažujú úrad Svätého Otca a s ním spojených biskupov a kňazov. Niektorí naši spolubratia sa dopustili skutkov znevažujúcich náš kňazský stav, ktorý privodil vážnu nedôveru voči všetkým kňazom a ohrozil účinnosť ohlasovania evanjelia. Iní naši spolubratia zase svojimi iniciatívami priamo útočia na Cirkev a Kristovo učenie, na Svätého Otca a s ním spojených biskupov a spôsobujú Cirkvi trhliny a rany.

Na toto všetko sme sa rozhodli slobodne dať odpoveď svojou iniciatívou k modlitbe a k šíreniu poklony a úcty ku Kristovi v Eucharistii. Eucharistia je tým najcennejším darom, ktorý nám zanechal náš Pán. Preto veríme, že práve modlitba a šírenie poklony a úcty k Eucharistii posilní našu vieru, vieru našich spolubratov kňazov, ale i diakonov a veriacich, ako aj zveľadí našu lásku, vernosť i vytrvalosť v kňazskom povolaní.

Odporúčame toto dielo do modlitieb veriacich, ktorým záleží na svätosti kňazov a zverujeme ho do osobitnej ochrany sv. Jána z Arsu a ďalších svätých kňazov, ale najmä pod mocnú ochranu Panny Márie, kráľovnej kňazov.

Zároveň prosíme a vyzývame našich spolubratov, aby sa pripojili k našej iniciatíve modlitby za posväcovanie kňazov. Nezáleží na tom, z ktorej diecézy sú, ani z ktorej rehole, ale záleží na tom, aby mali úprimný záujem adorovať Krista v Eucharistii a modliť sa za posväcovanie svojich spolubratov a za vernosť Svätému Otcovi a s ním spojených biskupov a ich učeniu prostredníctvom vytrvalej a vernej kňazskej a diakonskej služby.

Pane, daj nám kňazov, daj nám svätých kňazov aj v dnešnej dobe.

V Spišskej Kapitule dňa 25. mája 2012