Status Spolku adorujúcich kňazov

Spolok adorujúcich kňazov je združením klerikov; vzniklo z iniciatívy zakladajúcich členov v máji 2012; k zakladajúcim členom sa pridali ďalší. V súčasnosti sú členmi Spolku kňazi rôznych katolíckych diecéz Slovenska.

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka Dekrétom v zmysle kán. 299, § 3 schválil Stanovy Spolku adorujúcich kňazov a zároveň ho v súlade s kán. 299, § 2 Kódexu kánonického práva zaradil medzi „odporúčané“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *