Archív autora: Ján Duda

Gratulačný list

Kongregácia pre klerikov GRATULAČNÝ LIST SPOLKU ADORUJÚCICH KŇAZOV   Vo Vatikáne 4. augusta 2012 sv. Ján Mária Vianney   Excelencia,   naše dikastérium dostalo informáciu, že vo Vašej diecéze vznikol Spolok adorujúcich kňazov, ktorého cieľom je posväcovanie vlastných členov i … Pokračovať v čítaní

Publikované v Dokumenty | Komentuj

Biblické čítania

Evanjelium podľa Jána: „Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy … Pokračovať v čítaní

Publikované v Povzbudenia | Komentuj

Patristické čítania

„Spravovanie nebeských dobier je zverené ľuďom, ktorí žijú na tejto zemi. Majú moc, ktorú Boh nedal ani anjelom, ani archanjelom. Veď im nikdy nepovedal: ,Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v … Pokračovať v čítaní

Publikované v Povzbudenia | Komentuj

Čítania zo spisov svätých

Sv. Gregor Veľký „My, ktorí slávime tajomstvo Pánovho umučenia, musíme napodobňovať to, čo robíme. A vtedy Hostia zaujme pred Božou tvárou naše miesto, pretože my sami sa staneme hostiou.“ (Dialógy, 4, 59). Sv. Katarína Sienská „Nechcel som, aby sa úcta … Pokračovať v čítaní

Publikované v Povzbudenia | 1 komentár