Archív autora: Ján Duda

Kongregácia pre klerikov: List kňazom k svetovému dňu modlitieb za posvätenie kňazov 2013

KONGREGÁCIA PRE KLÉRUS Najsvätejšie srdce Ježišovo 7. jún 2013 Svetový deň modlitieb za posvätenie kňazov Najdrahší bratia v kňazstve a priatelia! Pri príležitosti blížiacej sa slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, dňa 7. júna 2013, kedy slávime Svetový deň Modlitby pre posvätenie kňazov, srdečne … Pokračovať v čítaní

Publikované v Posolstvá Kongregácie pre klerikov | Komentuj

Arcibiskup Celso Morga: Zámery Kongregácie pre klerikov v oblasti formácie seminaristov a kňazov

Na čom aktuálne Kongregácia pracuje? Riadnej práce, na ktorej musí Kongregácia pracovať, nie je málo. Avšak naviac momentálne pracujeme na novom a prepracovanom vydaní Direktória o kňazskej službe a živote. Budúce nové vydanie Direktória bude prihliadať najmä na veľmi bohatú náuku a pastoračnú skúsenosť … Pokračovať v čítaní

Publikované v Formácia seminaristov a kňazov, Posolstvá Kongregácie pre klerikov, Posolstvá sekretára | 1 komentár

Dnes TK KBS priniesla informáciu o našej internetovej stránke

Spolok adorujúcich kňazov už má svoju internetovú stránku sak.kapitula.sk P:3, 23. 01. 2013 11:04, DOM Spišská Kapitula 23. januára (TK KBS) – Rôzne dokumenty, informácie, modlitby, povzbudenia a spytovanie svedomia pre kňazov ponúka nová internetová stránka Spolku adorujúcich kňazov. Na … Pokračovať v čítaní

Publikované v Informácie | Komentuj

Posolstvo kňazom pri príležitosti začiatku Roka viery

Kongregácia pre klerikov POSOLSTVO PRE KŇAZOV PRI PRÍLEŽITOSTI ZAČIATKU ROKA VIERY   Drahí spolubratia, 11. októbra Svätý Otec Benedikt XVI. slávnostnou koncelebrovanou sv. omšou otvorí Rok viery. Urobí to pri príležitosti 50. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a 20. výročia promulgácie … Pokračovať v čítaní

Publikované v Posolstvá Kongregácie pre klerikov, Posolstvá prefekta | Komentuj

List matkám seminaristov a kňazov pri príležitosti Bohorodičky Panny Márie (1.1.2013)

Mauro kardinál Piacenza, prefekt Kongregácie pre klerikov LIST MATKÁM SEMINARISTOV A KŇAZOV A TÝM, KTORÉ IM POMÁHAJÚ SVOJIM DUCHOVNÝM MATERSTVOM NA SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY PANNY MÁRIE            Causa nostrae laetitiae – Príčina našej radosti!   Kresťanský ľud s hlbokou vďačnosťou mal … Pokračovať v čítaní

Publikované v Posolstvá Kongregácie pre klerikov, Posolstvá prefekta | komentáre 2

Modlitba za kňazov

Ježišu môj, prosím ťa za celú Cirkev, udeľ jej lásku a svetlo svojho Ducha, daj moc kňazským slovám, aby sa zatvrdilé srdcia kajali a navrátili k tebe, Pane. Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti. Ó, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Modlitby | 1 komentár

Spytovanie svedomia pre kňazov

Kongregácia pre klerikov SPYTOVANIE SVEDOMIA PRE KŇAZOV   1. „Pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde“ (Jn 17,19). Usilujem sa vo svojom kňazstve vážne o svätosť? Som presvedčený, že plodnosť mojej kňazskej služby pochádza … Pokračovať v čítaní

Publikované v Spytovanie svedomia | Komentuj

Modlitba k Božskému Srdcu na Rok viery a Rok sv. Cyrila a Metoda

Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu Ježišovmu Najsvätejšie Srdce Ježišovo – Srdce dobrého Pastiera, v objatí tvojej lásky zohýbame svoje kolená v tomto výnimočnom slávnostnom okamihu, keď ti chceme vyznať svoju lásku a opäť sa zasvätiť. Sú v živote človeka, Cirkvi a národa chvíle, keď sa … Pokračovať v čítaní

Publikované v Modlitby | Komentuj

Status Spolku adorujúcich kňazov

Spolok adorujúcich kňazov je združením klerikov; vzniklo z iniciatívy zakladajúcich členov v máji 2012; k zakladajúcim členom sa pridali ďalší. V súčasnosti sú členmi Spolku kňazi rôznych katolíckych diecéz Slovenska. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka Dekrétom v zmysle kán. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Informácie | Komentuj

List kňazom

Kongregácia pre klerikov LIST KŇAZOM   Milí kňazi,   na nadchádzajúci sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (ktorý v roku 2012 pripadá na 15. júna) budeme ako zvyčajne sláviť Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov. Hoci sa výrok Svätého písma – „to … Pokračovať v čítaní

Publikované v Dokumenty | Komentuj