Kto sme…

Milí priatelia, tento svet potrebuje dobrých a svätých kňazov. Naša doba žiada návrat k tradičnej katolíckej spiritualite, ktorej srdcom je odjakživa úcta k Najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Ak chceme obrátiť seba a pomáhať blížnym na ceste k spáse, musíme padnúť na kolená pred Zmŕtvychvstalým Kristom v Eucharistii a modliť sa.

Pozývame Vás, katolícki kňazi, pridajte sa k nám! A rovnako pokorne prosíme o modlitbu Vás, laikov, aby sme sa stávali kňazmi podľa Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a boli hodnovernými svedkami Kristovho evanjelia.

Nech nám pri tom Pán Boh pomáha!